SPRIJIN MOBILITATE EXERCIȚII

Faza I:
6 -12 săpt

Cu cârje, fără
sprijin

Kinetic între 6-8 ore/zilnic,
viteză minimă, începând
de la o flexie tolerabilă fără
durere și crescând 10° zilnic

– Izometrice de cuadriceps, fesieri,
abductori și adductori,
– Mobilizări de rotulă,
– Stretching pasiv de gastroc
și hamstring,
– Mobilizări de gleznă,
Faza II:
2-4 săpt

Progresie către
sprijin complet,
fără cârje,

Obținere mobilitate
completă fără durere

– Potențare activă progresivă
(lanț kinetic  închis și echilibru),
– Stretching intensiv

Faza III:
>12 săpt

Complet

Completă

– Exerciții avanasate lanț
kinetic închis și echilibru